PIKKUSUON MOOTTORIRATA
Pikkusuon moottorirata sijaitsee valtatie 15 varrella, Marinkylän risteyksen kohdalla. 
Kouvolan Tykkimäestä Kotkan suuntaan on noin 27 km, jolloin rata vasemmalla.
Radan osoite on Vehkaojantie 30, 46900 Inkeroinen.

 

Rata on avoinna harjoitteluun aina keskiviikkoisin klo 17-19. Muina aikoina radalla voi käydä harjoittelemassa sovitusti viikottaisen radanvalvojan kanssa ympäristöluvan asettamien käyttöaikojen puitteissa. Radan käyttö on maksutonta AnkUA:n jäsenille. Muille harjoittelijoille käyttömaksu on 20 € / kerta. Radan vuokraus yksityistilaisuuksiin tai tapahtumien järjestämiseen sovittavissa erikseen.
 

Jokainen radankäyttäjä velvoitetaan lukemaan tämä ohjeistus ja alla olevat käyttömääräykset sekä samalla sitoutua noudattamaan niitä.

* Noudatetaan voimassa olevia THL:n ja AVI:n  ohjeistuksia Covid-19 taudin ehkäisemiseksi.

* Radalla ajettaessa on käytettävä kypärää ja turvavöiden tulee olla kiinni.

* Autojen alla on oltava varikolla nestettä läpäisemättömät alustasuojat. Jokainen huolehtii oman ajoneuvonsa liikennevakuutuksesta.

* Radan käyttö on Anjalankosken UA:n jäsenille maksuton. Muut maksavat ratamaksun (20€) ENNAKKOON Anjalankosken Urheiluautoilijat ry:n tilille FI 65 5200 0620 0520 57. Kirjoita maksun viitteeksi viestikenttään ratamaksu. Varauduthan todistamaan maksetun maksun rata-alueella.

* Alle 15-vuotiaat seuran jäsenet, joilla ei ole kilpailijalisenssiä. Heillä on voimassa AKK:n harrastajavakuutus harjoituksissa ja jäsentenvälisissä kilpailuissa. Alle 15-vuotitailta radankäyttäjiltä edellytetään ehdottomasti seuran jäsenyyttä.

* Rata aukeaa harjoittelulle ke 21.4. Valvotut harjoitteluvuorot ovat keskiviikkoisin klo 17-19. Muina aikoina radalle pääsee sopimuksen mukaan. Lisätietoja antaa ratavalvoja. Ratavalvojana toimii Harri Sihvola 040 0768784.

* Huomioithan, että ohjeisiin voi tulla hyvinkin lyhyellä varoitusajalla muutoksia.

 

PIKKUSUON MOOTTORIRADAN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET
Kouvolan kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 13.1.2016 myöntänyt Anjalankosken Urheiluautoilijoiden omistamalle Pikkusuon moottoriradalle ympäristöluvan. Luvan myötä on astunut voimaan tiettyjä määräyksiä, jotka koskevat radan käyttöä ja joita on ehdottomasti noudatettava.
1. Käyttöajat:
- Harjoitusajo on sallittu ma-su klo 12.00-19.00 välisenä aikana
- Harjoituskilpailuja saa järjestää ke klo 17.00-19.00 sekä la-su klo 11.00-16.00
- Kilpailutoiminta on sallittu la-su klo 7.00-19.00, josta kilpa-ajoa 10.00-18.00
- Ajotoiminta radalla on kielletty jouluaattona ja - päivänä. Harjoitusajo ja harjoituskilpailut ovat kielletty juhannusaattona ja - päivänä.
2. Polttoaineet, öljyt ja muut ympäristölle haitalliset aineet
- Huollot ja tankkaukset on suoritettava tarkoitukseen sopivilla, ehjillä ja riittävän suurilla alustasuojilla. Käytettävä vähintään auton pohjapinta-alan kokoista nesteitä läpäisemätöntä suojapeitettä, suositus vähintään 400 g/m2, myös harjoitusajossa. Mukana on lisäksi oltava öljyvahinkojen estoon tarkoitettu imeytysmatto, jonka imeytyskyky vastaa kilpa-auton kokonaisöljymäärää.
3. Ajoneuvojen pesu on rata-alueella kielletty
4. Jätteet:

- Vaaralliset jätteet kerätään kilpailutapahtumissa rata-alueella niille varattuun paikkaan. Jätteet toimitetaan kilpailun jälkeen paikkaan, jolla on lupa vaarallisten aineiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Radalla harjoittelevat kilpailijat hoitavat itse mahdolliset omat vaaralliset jätteensä pois rata-alueelta, asianmukaisiin vastaanottopisteisiin.
- Muut alueella syntyvät jätteet kerätään jäteastioihin, joista ne toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.
5. Häiriö- ja onnettomuustilanteet:
- Rata-alueelta löytyy imeytysainetta ja sammutin mahdollisen vahinko- ja onnettomuustilanteen varalle.
- Radalla harjoittelijat huolehtivat siitä, että jokaisella on mukana vähintään yksi 27A 144 B-C luokan 6kg sammutin/kilpa-auto. Sammuttimen tarkastus tulee olla voimassa.
- Ympäristöön päässeet öljyt, polttoaineet ja muut haitalliset aineet on kerättävä välittömästi talteen.
- Häiriö- ja onnettomuustilanteissa ilmoita asiasta ratamestarille Petri Pohjola p. 0400 886 188
- Henkilövahingon tai tulipalon sattuessa yhteys hätänumeroon 112. Radan osoite: Vehkaojantie 30, 46900 Inkeroinen


RADALLA AJETTAESSA ON KÄYTETTÄVÄ KYPÄRÄÄ JA TURVAVÖITÄ. KOSKEE MYÖS KYYDISSÄ OLIJOITA.
RADANKÄYTTÄJÄ, JONKA HAVAITAAN SYYLLISTYNEEN RIKKOMUKSEEN EDELLÄ MAINITTUJA MÄÄRÄYKSIÄ VASTAAN, MÄÄRÄTÄÄN RADANKÄYTTÖKIELTOON.
LIIKENNEVAKUUTUSLAIN MUKAAN AJONEUVOILLA PITÄÄ OLLA NIIN KILPAILU- KUIN HARJOITUSTILANTEISSA LIIKENNEVAKUUTUS, MYÖS REKISTERÖIMÄTTÖMÄT AJONEUVOT.

Radalla saavat harjoitella ainoastaan Anjalankosken Urheiluautoilijoiden jäsenet tai rata on vuokrattavissa erikseen sovituin ehdoin.
Ratamestari: Petri Pohjola p. 0400 886 188